Ciekawostki, Wiadomości

zamek-grodziecWycieczki krajoznawczo – edukacyjne to doskonała okazja do poznawania regionu, jego kultury, zabytków zwyczajów a także nabycia wiedzy o interesujących młodzież dziedzinach życia. Taką okazje stworzyli uczniom szkół Gminy Lubin kasztelan zamku Grodziec Zenon Bernacki wraz ze współpracującym z nim Leszkiem Telatyńskim. Pomysł w czyn wprowadziła p. Krystyna Szarowska – dyrektor szkoły w Siedlcach a Urząd Gminy Lubin finansował przedsięwzięcie.
W wyjazdach brali udział uczniowie piątych klas wszystkich szkół podstawowych w Gminie. Pierwszy edukacyjny wyjazd był wiosna roku 2011. Scenariusz wycieczek na zamek był podobny. Młodzież, po drodze, zwiedzała jakieś interesujące zakłady, muzea itp. w tym zakład produkcji ozdób choinkowych. Przygoda edukacyjna na zamku zaczynała się od godzinnej prelekcji na tematy pszczelarskie, później degustacja miodów, konkursy o pszczołach itp. Prelekcja prowadzona była przez mistrzów pszczelarskich panów Leonarda i Wiesława Krupskich i państwa Janiny i Zbigniewa Piszczków posiadających pasieki w okolicy Zamku.
Po atrakcjach pszczelarskich było zwiedzanie zamku z przewodnikiem, konkursy plastyczne, prowadzone przez plastyczkę, członka Bractwa Zamku Grodziec, p. Martynę Olszowiak -Darucht. Na zakończenie posiłek iście rycerski – kiełbaski z rożna pieczone na zamkowym dziedzińcu.
Przed wyjazdem uczniowie sadzili na podzamczu pamiątkowe miododajne drzewa; lipy, wierzby, derenie…
Wyjazdy z Gminy Lubin organizowane były w latach 2011 – 2016.
W roku 2017 wyjazd dla uczniów klas drugich zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 7 z Lubina. Scenariusz był podobny, prelekcja pszczelarska p. Piszczków, malowanie projektów herbów zamku, zwiedzanie…
Niestety, w roku 2018 nie odbyła się ani jedna impreza ukierunkowana na edukację pszczelarską dla młodzieży ze szkół podstawowych. Co prawda nauka nie poszła w las, coraz częściej wśród turystów odwiedzających zamek znajdują się ci którzy brali udział w pierwszych lekcjach jako uczniowie szkół i chętnie to wspominają.

Ciekawostki

img_20181030_114322

Figura św. Ambrożego zdobi ambonę w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.

Proszę o nadsyłanie zdjęć z wizerunkiem św. Ambrożego na adres : prusaczykadam@o2.pl

Adam Prusaczyk.

Ciekawostki, Wiadomości pszczelarskie

img_20180815_143644

Niecierpek gruczołowaty Impatiensglandulifera

Naturalnie występujący na obszarze Himalajów, sprowadzony do Europy jako wysoka roślina ozdobna o pięknych, dużych, intensywnie różowych kwiatach. Dziś roślina inwazyjna, figuruje w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 roku na „Liście roślin i zwierząt gatunków obcych”, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Szczególnym zagrożeniem z jego strony jest produkowany nektar zawierający więcej cukru niż kwiaty jakiegokolwiek europejskiego gatunku, efektywnie wabi owady zapylające i stwarza tym samym poważną konkurencję dla rodzimych gatunków. Jest bardzo długim pożytkiem pszczelim – kwitnie od lipca do października. Cechuje się dobrą wydajnością miodową – 700 kg/ha, i pyłkową – 400 kg/ha. Można ją zauważyć dziko rosnącą na brzegach rzek.

Ewelina Berbeć i Mgr inż. Paweł Migdał
Studenckie Koło Naukowe Pszczelarzy „Apis”
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

img_20180815_143813

Ciekawostki

img_20180810_150055

Dla utrzymania stabilności ekosystemu ważne jest zachowanie bioróżnorodności gatunkowej. Za szkodliwe dla środowiska uważa się zarówno usunięcie gatunku z miejsc jego naturalnego występowania, jak i wprowadzenie gatunku nowego, obcego na dany teren. Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. definiuje gatunek obcy jako „gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, zarodników, nasion, jaj lub części osobników, dzięki którym mogą one rozmnażać się”. Zajmowanie nowych terenów przez dany gatunek jest zjawiskiem naturalnym, które objęło tak spektakularne procesy jak zejście roślin na ląd czy zagospodarowanie przestrzeni powstającej podczas topnienia lodowców, jest więc jednym z czynników umożliwiających ewolucję. Są to jednak procesy bardzo długotrwałe i wiążą się ze zmianą warunków środowiska. Człowiek wywiera ogromny wpływ na środowisko, w którym żyje, powodując wymieranie jednych oraz rozprzestrzenianie się innych gatunków. Wiele z nich zostało celowo introdukowanych na nowych terenach, inne skorzystały z rozwijającego się transportu i rozprzestrzeniły się bez naszej wiedzy. Mimo, że obserwuje się ostatnio wzrost świadomości społeczeństwa, zmiany, do których doszło do tej pory są w większości przypadków nieodwracalne. W dodatku nadal bardzo niewiele wiadomo o tym, jaki konkretnie wpływ wywierają na siebie poszczególne elementy ekosystemu. Zapewne wiele gatunków zupełnie nie jest znanych nauce, nic nie wiemy o ich roli w środowisku.
Rośliny owadopylne i pszczoły na drodze koewolucji wykształciły szereg przystosowań umożliwiających ich międzygatunkową współpracę. Pojawienie się w środowisku nowej rośliny owadopylnej może wywrzeć ogromny wpływ na lokalną populację owadów zapylających w tym pszczół, oraz na inne lokalnie występujące rośliny. Część roślin inwazyjnych może mieć pozytywny wpływ na populację owadów zapylających, a inne mogą znacząco ograniczać ich liczebność.

img_20180810_150101

Nawłoć kanadyjska Solidagocanadensis

Naturalnie występująca w Ameryce Północnej, jako roślina ozdobna sprowadzona została do europejskich ogrodów botanicznych w I połowie XVII wieku. Obecnie jej zasięg obejmuje, oprócz Europy i Ameryki Północnej, Australię, Nową Zelandię i znaczną część Azji. W Polsce pokrywa  nieużytki na powierzchni wielu hektarów, w wielu miejscach stanowi już stały element krajobrazu. Jest rośliną o dużym znaczeniu miododajnym, jej wydajność może sięgać 800 kg/ha. Jako pożytek późny – kwitnie w sierpniu i wrześniu -stanowi atrakcyjne źródło pyłku dla rodzin pszczelich przygotowujących się do zimowli.

Ewelina Berbeć i Mgr inż. Paweł Migdał
Studenckie Koło Naukowe Pszczelarzy „Apis”
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

img_20180810_150130

Ciekawostki

0818festiwal

godzina 11.00-16.00 na terenie

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej 25/27

W programie….