PATRONAT MEDIALNY

Plakat 2018

Fundacja Rozwoju KUL,  Instytut Architektury Krajobrazu KUL oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli  serdecznie zapraszają na IV  Ogólnopolską Konferencję

„PSZCZOŁA   W   MIEŚCIE” 

, która odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz 09.00 w Centrum Transferu  Wiedzy, aula CTW – 113( al. Racławicka 14, Lublin).

 Konferencja jest powiązana z zaplanowanym na  28 marca 2019  finałowym etapem konkursu „Bliżej pszczół”

, organizowanym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Fundacja Rozwoju KUL

 

Ciekawostki

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pasieka ukraińska pod Winnicą-drzeworyt sztorcowy, zamieszczony jako rycina w czasopiśmie Kłosy nr.396 z 30.01.1873r. s. 69 . Rycina przedstawia typowa pasiekę  w starych ulach.

Ciekawostki

Pszczelarstwo w zasobach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Dwa znaczki pocztowe wyemitowane z okazji 50 tej rocznicy śmierci Jana Dzierżona, nazywanego „ojcem współczesnego pszczelarstwa”. Pierwszy z nich o nominale 60 gr., przedstawia popiersie znanego pszczelarza i uczonego ( warto w tym miejscu przypomnieć że właśnie on odkrył zjawisko partenogenezy u pszczół), drugi o nominale 40 gr, znajduje się na tle ula wizerunek owada- pszczoły z rodziny błonkówek- siadającego na kwitnącej koniczynie. Znaczki zostały wyemitowane w 1956 roku pt. ” 50 rocznica śmierci dra Jana Dzierżona”,nr. z katalogu Fischera : 841-842;

skan3

http://www.muzeum.wroclaw.pl

Ciekawostki

16 Ule na Ukrainie   J.Stanisławskiego ( olej, 1895) – to jedno z nielicznych dzieł dokumentujących zanikające z galicyjskiego krajobrazu z końca XIX wieku  pasieki, które królowały tu przed przybyciem prof. Ciesielskiego.

Wiadomości pszczelarskie

O jednej wśród dostojników Kościelnych „polskiej pszczole” opowie nam pan Jerzy Gnerowicz w kolejnym 20 numerze Kuriera Pszczelarskiego dziś czytając wywiad red. Tadeusza Pulcyna  z ks.biskupem Grzegorzem Kaszakiem pt. „Człowiek nie jest panem życia ” na stronie opoka.org.pl o herbie opowie nam jego właściciel:herb

 

„Herb ma określać osobę, która się nim posługuje. Heraldycy wyjaśniali mi, że przed wiekami rycerze, posłańcy wybierający się z jakąś misją, zabierali ze sobą widoczne z daleka herby, żeby ci, z którymi się chcieli spotkać, widzieli, z kim będą mieli do czynienia i skąd przybywają. Pod wpływem tych wyjaśnień umieściłem w swoim znaku biskupim m.in. gwiazdę, symbolizującą Maryję i pszczołę. Pochodzę z Pomorza, gdzie Matka Boska jest czczona jako Gwiazda Morza. Do Jej kultu byłem wdrażany od wczesnego dzieciństwa, w mojej rodzinnej parafii jest sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A zostałem posłany do ludzi ciężkiej pracy. Stąd pszczoła, symbol pracowitości, wychwalana w Exultecie śpiewanym w Wielką Sobotę. Przy poświęcaniu świecy paschalnej śpiewa się: „…Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on, użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła”.

Natomiast na wybór mojego biskupiego zawołania mieli wpływ Benedykt XVI i abp Kazimierz Majdański. Papież w książce „Jezus z Nazaretu” rozważa te słowa w kontekście modlitwy „Ojcze nasz”: Bóg obiecał chwałę nieba tym, którzy wypełniają Jego wolę. Arcybiskup zaś uczył nas, że nawet w „przedsionku piekła”, jakim były obozy koncentracyjne, można było być wiernym Bogu i ojczyźnie oraz wypełniać wolę Bożą. Facere voluntatem Tuam – pełnić Twoją wolę – to program mojej posługi w Kościele Chrystusowym.

3. Papież Benedykt XVI w rozmowie z biskupem G. Kaszakiem

Bp dr Grzegorz Kaszak (1964) święcenia otrzymał w 1989 r. Doktoryzował się w 1998 r. – na podstawie pracy „Miłość odpowiedzialna i antykoncepcja w katechezie Jana Pawła II” – na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. W latach 1992–2002 pracował w Papieskiej Radzie ds. Rodziny. Potem był rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, a następnie sekretarzem Papieskiej Rady ds. Rodziny. 10 lat temu 4 lutego 2009 r. papież Benedykt XVI mianował go drugim w historii biskupem ordynariuszem diecezji sosnowieckiej. Ingres do katedry, połączony z przyjęciem sakry biskupiej, odbył 28 marca 2009 r.

„Nawet jeden człowiek, który neguje prawo do życia nienarodzonych, jest wyzwaniem dla całego Kościoła.   Człowiek, gdy uznaje się za mądrzejszego od Boga i lekceważy Jego prawa, zawsze sprowadza nieszczęście.”

Cały artykuł ” Człowiek nie jest panem życia.”

                                                                                                                                                                                          Dla czytelników Kuriera Pszczelarskiego red. Adam Prusaczyk.

 

Ciekawostki

 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu to placówka muzealna gromadząca eksponaty związane z historią poczty i telekomunikacji. Jej zbiór jest bogaty i zróżnicowany, obejmujący zarówno dokumenty, szyldy urzędów pocztowych, skrzynki pocztowe, mundury, telegrafy, telefony oraz znaczki i kartki pocztowe.
Wśród wielości tematycznych przedstawień w zasobach Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdują się także obiekty związane z szeroko pojętym pszczelarstwem. Ich treści przedstawiają owady, ule, osoby zasłużone dla rozwoju pszczelarstwa oraz skojarzone z tą tematyką hasła.
Pośród nich znaleźć można następujące obiekty:

KOLEKCJA KART POCZTOWYCH:
Tematyka pszczelarska jest także obecna na trzech kartkach pocztowych, znajdujących się w zbiorach naszego Muzeum, a mianowicie:
– na kartce pocztowej pochodzącej z 1981 r., wyemitowanej z okazji rocznicy urodzin J. Dzierżona, pt.: „170 rocznica urodzin ks. J. Dzierżonia”. Projektantką tej karki, o nominale 2 zł, była Helena Matuszewska;

Cp-790 - Kopia

– na dwóch kartkach pocztowych wyemitowanych w 1987 r. pt.: „XXXI Międzynarodowy Kongres Pszczelarski „Apimondia 87” w Warszawie”. Na jednej z nich znajduje się popiersie podpisane „Twórca nowoczesnego pszczelarstwa – Ks. Dr Jan Dzierżon”, ze znaczkiem pszczoły na plastrach miodu w barwach narodowych, otoczonych kwiatami. Druga przedstawia kwiat z dwoma owadami oraz znaczek z trzema plastrami miodu, w które wpisane są trzy rysunki miast: Warszawy, Poznania i Krakowa. Kartki, o nominałach 10 zł, oznaczone są numerami 961-962 z katalogu Fischera, a zaprojektował je Karol Śliwka;

Cp-961-962 - Kopia

Cp-961-962 - Kopia

– kartka pocztowa wyemitowana w 2006 r., pt.: „Rok Dzierżonowski”. Kartkę zaprojektował Jerzy Pietras i zobaczyć na niej można ul snozowy Dzierżona. Znaczek umieszczony na kartce przedstawia uczonego z informacją o odkryciu przez niego partenogenezy oraz wizerunek pszczoły na plastrach miodu, otoczonych symbolicznymi przedstawieniami kwiatka. Kartka, o nominale 1,30 zł, ma numer w katalogu Fischera 1410 i została wydana w nakładzie 60.000 egzemplarzy.

Cp-1410 - Kopia

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Materiały własne Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Ciekawostki, Wiadomości pszczelarskie

 Sejm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Autor zdjęć Krzysztof Białoskórski

 

„W pasiece sejmowej znajduje się 14 rodzin pszczelich typu Dadant. Ule zostały przywiezione tam 26 czerwca 2015 r. Są w nich pszczoły rasy kraińskiej, charakteryzujące się łagodnością i nierojliwością. Miód pozyskiwany jest zazwyczaj cztery razy w roku. Pozyskiwane są następujące gatunki: wielokwiatowy, wiosenny, akacjowy, lipowy i wielokwiatowy jesienny. Zdarza się, że miód lipowy lub wielokwiatowy jesienny jest ze znaczną domieszką spadzi liściastej. Plastry z miodem są transportowane i odwirowywane poza Sejmem, ponieważ na jego terenie nie ma pracowni pasiecznej. Ponadto w pasiece sejmowej prowadzone są badania naukowe prowadzone przez pracownika naukowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dotyczące gospodarki pasiecznej. Pszczoły „z Wiejskiej” mają za sobą już cztery zimy. Jak dotąd podczas zimowania nie padła ani jedna rodzina”.

Ustawienie pasieki przy Sejmie ma służyć promocji opieki i ochrony nad pszczołami na terenach zurbanizowanych. 

 
Dla czytelników Kuriera Pszczelarskiego

Centrum Informacyjne Sejmu .

Ciekawostki

Urban VIII  (1623-1644)                                                 1. Herb papieża Urbana VIII wg Echando una mano.svg

 

Najbardziej bezwzględny w swoim dążeniu do siły i monarszego przepychu, wielki mecenas sztuki, papież Urban VIII  w wydanej w kwietniu 1624 roku bulli: „Omnes gentes, paludite unanibus”, ogłosił 1625 Rokiem Świętym Jubileuszowym.  Honorowym gościem przybyłym na uroczystości otwarcia Roku Świętego był królewicz Władysław, późniejszy król Polski. W czasie uroczystości, otrzymał od papieża szpadę i beret oraz został nadzwyczajnym kanonikiem bazyliki św. Piotra. Zamieszkał na zaproszenie papieża w pałacu Watykańskim, w apartamentach Borgii. W czasie swojego pobytu w Rzymie, przebrany za Jezuitę , w towarzystwie tylko swojego spowiednika, odbył pielgrzymkę do bazylik patriarchalnych i na kolanach wchodził Świętymi Schodami. W znanym schronisku św.Trójcy , obmył nogi trzydziestu pielgrzymom i każdego z nich obdarował pewną sumą pieniędzy. Zostawił też pewną kwotę dla bractwa zarządzającego tym schroniskiem. W osiem lat później w 1633 roku , już jako król Władysław IV , wysłał wspaniałe poselstwo do Urbana VIII, pod przewodnictwem Jerzego Ossolińskiego. Olśniewający orszak polskich wywarł wielkie wrażenie na ludzie rzymskim.   Znany artysta florencki, Stefano della Bella był naocznym świadkiem tego wydarzenia, które dokładnie naszkicował, a potem wyrytował, ilustrując pochód na sześciu rycinach o całkowitej długości 2,5 metra. Niezależnie od rycin ukazał się drukiem opis delegacji polskiej. Poselstwo witał brat papieża , kardynał Antonio Barberini, a sam papież z wielką serdecznością przyjmował Polaków.  ( Lata święte w Rzymie  Desmond  O Grady.)

Zapraszam do nowego numeru Kuriera Pszczelarskiego, w którym pan Jery Gnerowicz przedstawi nam heraldykę herbu papieża Urbana VIII w swoim artykule

pt. ” O trójpszczelim herbie barokowego papieża”.