Ciekawostki

Urban VIII  (1623-1644)                                                 1. Herb papieża Urbana VIII wg Echando una mano.svg

 

Najbardziej bezwzględny w swoim dążeniu do siły i monarszego przepychu, wielki mecenas sztuki, papież Urban VIII  w wydanej w kwietniu 1624 roku bulli: „Omnes gentes, paludite unanibus”, ogłosił 1625 Rokiem Świętym Jubileuszowym.  Honorowym gościem przybyłym na uroczystości otwarcia Roku Świętego był królewicz Władysław, późniejszy król Polski. W czasie uroczystości, otrzymał od papieża szpadę i beret oraz został nadzwyczajnym kanonikiem bazyliki św. Piotra. Zamieszkał na zaproszenie papieża w pałacu Watykańskim, w apartamentach Borgii. W czasie swojego pobytu w Rzymie, przebrany za Jezuitę , w towarzystwie tylko swojego spowiednika, odbył pielgrzymkę do bazylik patriarchalnych i na kolanach wchodził Świętymi Schodami. W znanym schronisku św.Trójcy , obmył nogi trzydziestu pielgrzymom i każdego z nich obdarował pewną sumą pieniędzy. Zostawił też pewną kwotę dla bractwa zarządzającego tym schroniskiem. W osiem lat później w 1633 roku , już jako król Władysław IV , wysłał wspaniałe poselstwo do Urbana VIII, pod przewodnictwem Jerzego Ossolińskiego. Olśniewający orszak polskich wywarł wielkie wrażenie na ludzie rzymskim.   Znany artysta florencki, Stefano della Bella był naocznym świadkiem tego wydarzenia, które dokładnie naszkicował, a potem wyrytował, ilustrując pochód na sześciu rycinach o całkowitej długości 2,5 metra. Niezależnie od rycin ukazał się drukiem opis delegacji polskiej. Poselstwo witał brat papieża , kardynał Antonio Barberini, a sam papież z wielką serdecznością przyjmował Polaków.  ( Lata święte w Rzymie  Desmond  O Grady.)

Zapraszam do nowego numeru Kuriera Pszczelarskiego, w którym pan Jery Gnerowicz przedstawi nam heraldykę herbu papieża Urbana VIII w swoim artykule

pt. ” O trójpszczelim herbie barokowego papieża”.

Wiadomości

Zarząd Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku oraz jego członkowie pragną poinformować, że od 10 lat prowadzą akcję: ” Podziel się miodem”, która cieszy się wśród członków naszego Koła dużym poparciem społecznym. Akcja ta ma na celu zgromadzenie jak największej ilości najlepszego produktu jakim dysponujemy, czyli miodem, a następnie przekazujemy go w miejsca, gdzie trafi on do potrzebujących dzieci i ich rodzin.    Członkowie Koła dostarczają do Zarządu miód, chętnie, a niektórzy przewyższają swoją ofiarnością innych kolegów, przez co mamy też i swoistych rekordzistów tej akcji, których hojność nie uchodzi naszej uwadze. I tak co roku udaje nam się zebrać od 40 do 100 kg miodu dla potrzebujących dzieci. W 2018 r. pszczelarze przekazali  50 kg miodu. Ten zdrowy produkt  od zdrowych pszczół z Powiatu Kłodzkiego został decyzją Zarządu Koła przekazany do:                                                                                     1. Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach,

2. Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Polanicy Zdroju,

3.Domu Dziecka w Nowej Rodzie,

 4.Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko,

5. Placówki Wychowawczo – Opiekuńczej w Kłodzku .

Przekazany miód jest prawdziwym darem serca, trafiającym tam, gdzie często dla jednych zwykłe rzeczy, jak słoik miodu, nabierają  niezwykłego znaczenia.

Prezes mgr. Henryk Zaręba.

DSCN1782

Wiadomości pszczelarskie

2015_11___pszczola_A_big 2015_11___pszczola_R_big

Większość z nas pamięta monetę w obiegu płatniczym  5 zł z rybakiem. Tak to już historia. Ale chyba nie jeśli chodzi o rybactwo? Czy może kiedyś doczekamy się monet w obiegu z wizerunkiem szlachetnych zawodów.  Bo przecież do nich należy pszczelarstwo.. Wizerunek pszczelarza pracującego w pasiece na 5 zł monecie. Tak to tylko takie marzenie. Na tą chwilę możemy zadowolić się piękną monetą emitowaną przez Narodowy Bank Polski a wybitą przez Mennicę Polską S.A.

red.nacz. Adam Prusaczyk

Pszczoła miodna, 20 złotych, Seria: Zwierzęta świata

Apis mellifera to gatunek, którego rola w ekosystemie jest nieoceniona. Ekolodzy szacują, że wytworzenie 30% żywności i 90% owoców zależy od zapylania populacji pszczół miodnych. Oznacza to, że z efektów ich niestrudzonej pracy korzystamy każdego dnia.

Rośliny takie jak drzewa owocowe, czy rzepak stanowią pożywienie i dostarczają pszczołom jednocześnie surowca do produkcji miodu. Przy okazji zbierania nektaru i pyłku kwiatowego pszczoły miodne zapylają rośliny owadopylnych. Pyłek osadza się w specjalnych koszyczkach na tylnych odnóżach owada. By go napełnić, pszczoła musi odwiedzić nawet 100 kwiatów. Na wypełnienie jednej komórki woskowego plastra potrzebna jest natomiast zawartość aż 20 koszyczków! Pszczoły muszą odwiedzić około 4 milionów kwiatów, aby zebrać nektar na wytworzenie 1 kg miodu.

To fascynujące i pracowite zwierzę jest bohaterem pamiątkowej monety z serii „Zwierzęta świata” emitowanej przez Narodowy Bank Polski, a wybitej przez Mennicę Polską S.A.

Moneta wykonana została ze srebra próby Ag 925, ma masę 28,28 g i nominał 20 zł. Mimo, że moneta „Pszczoła miodna” jest prawnym środkiem płatniczym na terytorium Polski to ze względu na jej pamiątkowy charakter szczęśliwcy, którzy weszli w jej posiadanie niechętnie wymienią ją na inny towar. Moneta ma wysoką wartość kolekcjonerską nie tylko ze względu na kunszt wykonania, ale również limitowany nakład, który wyniósł jedynie 35 000 sztuk.

W centralnej części rewersu monety widnieje wizerunek podlatującej do kwiatu pszczoły miodnej. Na górze, wzdłuż otoku – nazwa monety: pszczoła miodna. Na dole, wzdłuż otoku – łacińska nazwa gatunku: Apis mellifera. Do wykonania obfitej w detale monety użyto techniki stempla lustrzanego. Wykorzystanie tej zaawansowanej pozwoliło na precyzyjne i wierne odtworzenie budowy pszczoły miodnej.

Wyrób menniczy stanowi niesztampowy prezent dla osób zawodowo i hobbystycznie zajmujących się pszczelarstwem. Jest on także świetną okazją do wzbudzenia zainteresowania tym fachem.

                                                                                                                                                                                                              Biuro Prasowe Mennicy Polskiej S.A.

Ciekawostki

Słowo od Autora

W roku 2009 ukazał się sporych rozmiarów bogato ilustrowany album mojego autorstwa, zawierający tysiąc sześćset przysłów pszczelarskich – szczególnego rodzaju przypowieści słownych wielu narodów świata. Na ich zgromadzenie, posegregowanie i przetłumaczenie (przy wydatniej pomocy zaprzyjaźnionych pszczelarzy ze Słowacji, Litwy, Holandii i Ukrainy) potrzebowałem około 25 lat.

W rozdziale opatrzonym tytułem „Kalendarz pszczelarski” zgromadziłem przysłowia, które pozwalają ocalić od zapomnienia zawodowe doświadczenie światowej społeczności pszczelarskiej zgromadzone w wyniku refleksji będących rezultatem obserwacji pszczół i przyrody oraz rozważań nad potrzebą harmonijnego współżycia ze światem otaczającym pasiekę. W swym ostatecznym kształcie przysłowia te wyrażają prosty ludowy język, zawsze jednak na tyle bogaty, by możliwym było wyrażenie zwięzłych przemyśleń i alegorycznych fraz, opisujących złożone zjawiska i sytuacje.

W zaprezentowanym na prośbę red. Adama Prusaczyka zbiorze przysłów widać, że większość z nich koresponduje z zachowaniami i reakcjami pszczół na zmiany pogody i środowiska przyrodniczego. Prosty lud nie umiejący dawniej czytać, pisać i liczyć, nie znał i nie rozumiał kalendarza łacińskiego, przynajmniej w tym znaczeniu, w jakim jego podstaw nauczamy dziś w szkole. Przez wiele stuleci lukę te wypełniał z powodzeniem kalendarz gospodarczy – w rolnictwie ściśle związany z rytmem przyrody, szczególnie z jej przejawami fenologicznymi oraz kalendarzem świąt liturgicznych. W poniższym zbiorze przysłów pszczelarskich wyraźnie widać współistnienie obu kalendarzy.

Rozpoczyna się on cyklem przysłów zimowych poprzedzających budzenie się przyrody. Na początek przygotowałem dla Czytelników „Kuriera Pszczelarskiego” te, które korespondują z zimą i przedwiośniem. Na życzenie Redakcji mogę przygotować zestawy, które współgrają z obserwacjami i zjawiskami pasiecznymi kolejnych pór roku – aż do kalendarzowej zimy.

Całość zbioru przysłów zatytułowanego „Kalendarz pszczelarski” liczy zaledwie 123 przysłowia. Kogo interesuje pozostałe bogactwo przysłów pszczelarskich ujętych we wszystkich 30 rozdziałach odsyłam do mojej książki zatytułowanej: „Słowa miodem pisane – część pierwsza: Dobre przysłowie, kiedy miód w głowie”. Można ją nabyć w sklepie internetowym lub zamawiając telefonicznie w Wydawnictwie „Sądecki Bartnik” Gospodarstwa Pasiecznego Anny i Janusza Kasztelewiczów w Stróżach. Dla ułatwienia kontaktu z Wydawnictwem podaję osobom zainteresowanym nr telefonu do tej firmy: 018-445-18-82.

Z pozdrowieniami dla Czytelników „Kuriera Pszczelarskiego”

mistrz pszczelarski

mgr inż. Jerzy Gnerowicz

„Ile w lutym szadzi, tyle w sierpniu spadzi.”

(polskie)

„Grają w lutym komary, marzną pszczoły i owce rok cały.”

(niemieckie)

Wiadomości pszczelarskie

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w 2018 r., realizowano mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w oparciu o „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/17; 2017/18; 2018/19” zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z 5 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2137, ze zm.) od 1 września 2017 r. mechanizm WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” jest zadaniem delegowanym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) z agencji płatniczej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE. L. 2013.347.671 ze zm.) unijny wkład finansowy w programy pszczelarskie stanowi równowartość 50% wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie.

W ramach wyżej wymienionego mechanizmu refundacji podlegają całkowite lub częściowe (w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na realizację działań określonych w decyzji wykonawczej KE przez podmioty uprawnione, tj.:

·       związki pszczelarskie,

·       stowarzyszenia pszczelarzy,

·       zrzeszenia pszczelarzy,

·       spółdzielnie pszczelarskie,

·       grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej)

·       organizacje producentów.

Końcowymi odbiorcami wsparcia są gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub pasieki wpisane do rejestrów prowadzonych przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Od sezonu 2016/2017 refundacji podlegają koszty netto poniesione na:

·       zakup sprzętu pszczelarskiego (do 60%),

·       przeprowadzenie szkoleń (do 100%),

·       zakup leków do zwalczania warrozy dopuszczonych do obrotu na terenie Polski (do 90%),

·       zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (do 60%),

·       analizy jakości miodu (do 80%),

·       zakup matek, pakietów i odkładów pszczelich (do 70%).

W sezonie 2017/2018 podmioty uprawnione złożyły 407 projektów, a kwota refundacji wypłacona w ramach powyższego mechanizmu wyniosła około 24 483 tys. zł.

Na realizację działań w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2018/2019 złożono do KOWR 377 projektów.

Zgodnie z art. 2 i 7 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz. U. UE. L.2015.211.9) okres realizacji projektów złożonych w ramach sezonu 2018/2019 powinien zakończyć się nie później niż 31 lipca 2019 r.  a wypłata środków powinna nastąpić do 15 października 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w wyżej wymienionym mechanizmie zostały określone w Warunkach udziału w mechanizmie  „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019 dostępnych na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/wsparcie-rynku-produktow-pszczelich.html

Jednocześnie informuję, iż obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) jest w trakcie opracowywania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa (KPWP) na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim, KPWP na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 powinien być przekazany przez MRiRW do Komisji Europejskiej (KE) do dnia 15 marca 2019 r. Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem programy pszczelarskie powinny być zatwierdzone do dnia 15 czerwca 2019 r. Po zatwierdzeniu KPWP na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 ARiMR przygotuje Warunki uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022”, które zostaną opublikowane na stronach internetowych ARiMR i KOWR.

Data wytworzenia informacji: 25 stycznia 2019 r.

Osobą odpowiedzialną za treść informacji jest Pani Katarzyna Zalewska – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych ARiMR.

Ogłoszenia pszczelarskie

KRS.0000382243

1640   Pomoc dla Moniki Daleszyńskiej

Gdyby nie niedotlenie w czasie porodu, Monika byłaby dzisiaj zdrową, sprawną kobietą. Niestety, tak nie jest. Od urodzenia wymaga całodobowej opieki, bez której nie byłaby w stanie funkcjonować, z czasem jej stan sprawił, że nie jest w stanie samodzielnie chodzić, może się poruszać jedynie przy pomocy wózka. Dotychczas mogła liczyć na naszą pomoc – swoich rodziców, jednak i my jesteśmy coraz starsi, coraz częściej brakuje nam już siły i zdrowia, by móc opiekować się Moniką. Nie jesteśmy w stanie wychodzić z nią z domu, dlatego tak bardzo marzymy o tym, by zdobyć pieniądze na windę, która by to umożliwiła. Prosimy, pomóż!

Pszczelarze pomagają godnie żyć.big_520cdcda-4e7f-42f3-b44b-5bfa3857d4f2